Održani skupovi:

  • Sednica predsedništva SSS Srbije 
  • Seminar u organizacijiI ITUC/PERC SEE
  • Konferencija u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije i UP Group iz Francuske.

 

TRENING “Participacija mladih sa hendikepom u društvu”

U periodu od 3.-5. februara 2017. godine USH tim je u okviru projekta RIOIS 2016 organizovao trening "Participacija mladih sa hendikepom" u Vrnjačkoj Banji.

Tokom trodnevnih radionica učesnici – predstavnici omladinskih organizacija imali su priliku da se upoznaju sa konceptom socijalne inkluzije, modelima pristupa hendikepu, servisima podrške za mlade sa hendikepom i mogućnostima za unapređenje postojećih servisa podrške na lokalu, kao i generalno  mogućnostima i načinima uključivanja mladih sa hendikepom u aktivnosti omladinskih organizacija.

Kroz interaktivne radionice, aktivisti omladinskih organizacija  su imali priliku da se upoznaju sa relevantnim dokumentima koje se odnose na socijalnu inkluziju i prava mladih sa hendikepom, i na taj način se osnaže za budžetiranje planiranih aktivnosti u svojim organizacijama u koje bi uključili i mlade sa hendikepom. Simulacije barijera sa kojima se susreću mladi sa hendikepom, značajno su doprinele osnaživanju aktivista u razumevanju potreba za inkluzivnim aktivnostima, što su u sesiji koja se odnosila na pripremu okruglih stolova za medije i pokazali.

Trodnevni trening u Vrnjačkoj Banji je bio regionalnog karaktera i u hotelu “LIDERS” okupio predstavnke Kancelarije za mlade Novi Pazar, Information System Agency - ISA Novi Pazar, Omladinskog kreativnog centra OKCE iz Jagodine, Denizen – Centar za građanski aktivizam iz Svrljiga, Kancelarije za mlade Raška, Omladinski centar EUNI Niš, Kancelarije za mlade Tutin, udruženja Vrnjački zagrljaj, i predstavnike organizacija “Omladinski talas” i “Mladi za turizam” iz Beograda.

Projekat "Regionalna inkluzivna omladinska inicijativa Srbije RIOIS 2016" sprovodi Udruženje studenata sa hendikepom, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Hotel Lider S je član portala Kongresni turizam

Pratite nas na: